7 ZŁOTYCH PYTAŃ DO SARAH HILARY


JAK POPEŁNIĆ KRYMINAŁ IDEALNY?
na podstawie 7 złotych pytań kryminalistyki


PYTANIE PIERWSZE
Quis? [Co?]
Kryminał od razu kojarzy się ze zbrodnią, inaczej się nie da, jednak skąd taką zbrodnię wytrzasnąć? Z kodeksu karnego? Z gazety? A może po prostu ją wymyślić?

SARAH HILARY: For me, the ideas in my books always start with people. Sometimes it might be a person’s story which was on the news or in a magazine. Sometimes I hear people talking on the street or in a cafe, and an idea will come from that.

TŁUMACZENIE: Dla mnie, pomysły na moje książki zawsze zaczynają się od ludzi. Czasami może być to historia jakiejś osoby, która pojawiła się w wiadomościach czy w magazynie. Czasami słyszę ludzi rozmawiających na ulicy czy w kawiarni i pomysł rodzi się właśnie stąd.PYTANIE DRUGIE
Ubi? [Gdzie?]
Czy do pisania kryminałów potrzeba specjalnego miejsca? Czy można je pisać wszędzie? W kawiarni? W pracy? W domu?

SARAH HILARY: I have trained myself to write anywhere, so that I can make the most of every spare moment. I do like to write in cafes - who knows, I might overhear a conversation and get an idea for the next book while I am there!

TŁUMACZENIE: Nauczyłam się pisać wszędzie, tak by móc wykorzystać do maksimum każdy możliwy moment. Faktycznie lubię pisać w kawiarniach – kto wie, może uda mi się podsłuchać jakąś rozmowę albo wpaść na pomysł na kolejną książkę, kiedy tam jestem!PYTANIE TRZECIE
Quando? [Kiedy?]
Jaka jest najlepsza pora roku do pisania? Radosna wiosna? Upalne lato? Melancholijna jesień? Czy mrożący krew w żyłach grudzień?

SARAH HILARY: I love this question! I have to write all year round, but there is something special about writing a crime story when the weather is dark and dangerous outside.

TŁUMACZENIE: Uwielbiam to pytanie! Muszę pisać przez cały rok, ale jest coś wyjątkowego w pisaniu opowieści kryminalnych, gdy pogoda jest ciemna i na zewnątrz jest niebezpiecznie. 


PYTANIE CZWARTE
Quomodo? [W jaki sposób?]
W jaki sposób napisać kryminał? Jakiego narzędzia użyć? Długopis? Ołówek? Komputer? Maszyna do pisania?

SARAH HILARY: I use my trusty MacBook Air, which is small enough and light enough to take on trains and everywhere else. I do keep lots of notebooks of ideas and questions for my characters, but when it comes to writing the book(s), I need my fingers on a computer keyboard.

TŁUMACZENIE: Używam mojego zaufanego MacBooka Air, który jest wystarczająco mały i lekki, by zabierać go ze sobą do pociągu i wszędzie indziej. Trzymam wiele notatników z pomysłami i pytaniami dla moich bohaterów, ale kiedy chodzi o pisanie książki czy książek, potrzebuję moich palców na klawiaturze komputera.PYTANIE PIĄTE
Cur? [Dlaczego?]
O to pytanie, które warto sobie zadać. Po co w ogóle pisać kryminały? Czy to fascynujące zajęcie? Czy po prostu forma psychoterapii - lepiej zabijać fikcyjnie niż realnie?

SARAH HILARY: A friend has suggested that it is a form of therapy for me(!) but I suspect it is just that I have a dark mind and I’m fascinated by the strange and terrible things people can do - and also by the great and courageous things we’re capable of, too.

TŁUMACZENIE: Mój przyjaciel zasugerował mi, że jest to dla mnie pewna forma terapii (!), ale podejrzewam, że to po prostu dlatego, że mam „ciemny umysł” i fascynują mnie dziwne i straszne rzeczy, których ludzie mogą dokonać – a także przez wspaniałe i odważne rzeczy, do których jesteśmy zdolni.


PYTANIE SZÓSTE
Quibus auxilis? [Czym?]
Jakimi środkami dysponuje autor? Czy ma rzesze konsultantów? Czyta literaturę naukową, inne kryminały? A może siedzi godzinami w internecie, szukając rozwiązania na forach internetowych?

SARAH HILARY: I read a lot of books, not just other crime fiction but also textbooks, short stories, newspapers, magazines … I watch a lot of television crime dramas too, and films. I don’t have any consultants, but I do have lots of good friends who are also writers. The crime writing community is a very close and wonderful place to be.

TŁUMACZENIE: Czytam mnóstwo książek, nie tylko innych powieści kryminalnych, ale też podręczników, krótkich opowiadań, gazet, magazynów… Oglądam dużo telewizyjnych seriali kryminalnych oraz filmów. Nie mam konsultantów, ale za to mam wielu dobrych przyjaciół, którzy także są pisarzami. Społeczność pisarzy kryminałów jest bardzo skupionym i cudownym miejscem.


PYTANIE SIÓDME
Quid? [Kto?]
Kto był w stanie popełnić kryminał idealny? Czy znany jest taki autor?

SARAH HILARY: Psychologists would make the perfect criminals. They would be great at manipulating the police investigators and leading them up dark alleys and dead ends.

TŁUMACZENIE:Psychologowie byliby idealnymi kryminalistami. Byliby wspaniali w manipulowaniu policyjnymi śledczymi i wprowadzeniem ich w ciemne alejki i ślepe zaułki. 


Dziękuję Karolinie za pomoc w ogarnięciu języka angielskiego :D

Previous
Next Post »

INFORMACJA

Na blogu korzystamy z zewnętrznego systemu komentarzy Disqus. Więcej na ten temat znajdziesz w §3 Polityki Prywatności Bloga.
0 Komentar

Dziękuję za podzielenie się swoją opinią.
Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć :)