7 złotych pytań do/7 golden questions of Allen EskensPytanie pierwsze
Question number one
Co?/What?

Diane: Kryminał od razu kojarzy się ze zbrodnią, inaczej się nie da, jednak skąd taką zbrodnię wytrzasnąć? Z kodeksu karnego? Z gazety? A może po prostu ją wymyślić?
Crime novel is immediately associated with crime, there’s no other way. But whence you can get the crime? From the Criminal Code? From a newspaper? Or maybe you can just come up with one? 


Allen: Moje powieści zaczynają się od zalążku pomysłu na nie oraz stworzenia postaci. Następnie wymyślam dla nich przestępstwo. Dla przykładu Pogrzebane życie zaczęło się od pomysłu, że student college’u jedzie do domu opieki, aby w ramach zajęć przeprowadzić wywiad z losowo wybraną osobą i w trakcie pobytu tam spotyka mężczyznę z mroczną tajemnicą. Od tego momentu bawiłem się tym, co może być tą tajemnicą. W Skradzionym życiu, zacząłem od pomysłu z człowiekiem, który rzekomo zginął w wypadku samochodowym i żył pod fałszywym nazwiskiem. To oznaczałoby, że się ukrywa - ale dlaczego? Ponownie natknąłem się na zbrodnię pasującą do fabuły. Gdy jest się adwokatem w sprawach karnych, nie jest zbyt trudno zbliżyć się do przestępstwa tak, aby dopasować je do swojego scenariusza. 
My novels start with a seed of an idea and with characters. I create the crime from there. For example, The Life We Bury (Pogrzebane życie) began with the idea that a college student will go to a nursing home to interview a random person for his class assignment, and in the process, he meets a man with a dark secret. From there I played around with what that secret might be. In The Guise of Another(Skradzione życie), I started with the idea that a man is killed in a car accident and he’s been living under a false name. That would mean he’s hiding—but from what? Again I come up with the crime to fit the plot. As a former criminal defense attorney, it’s not too hard to come up with the crime to fit the scenario.


Pytanie drugie
Question number two
Gdzie?/Where?

D: Kryminał od razu kojarzy się ze zbrodnią, inaczej się nie da, jednak skąd taką zbrodnię wytrzasnąć? Z kodeksu karnego? Z gazety? A może po prostu ją wymyślić?
Do you need a special place to write a crime novel? Can you write them everywhere? In the café? At work? At home?

A: Najlepiej pisze mi się w wygodnym fotelu w mojej piwnicy, gdy siedzę z opartymi wyżej stopami i laptopem na kolanach. Piszę również w innych miejscach, ale wolę mój wygodny fotel.
I do my best writing in a comfortable chair in my basement with feet propped up and a laptop computer on my lap. I have been known to write in other places, but I prefer my comfy chair.


Pytanie trzecie
Question number three
Kiedy?/When?

D: Jaka jest najlepsza pora roku do pisania? Radosna wiosna? Upalne lato? Melancholijna jesień? Czy mrożący krew w żyłach grudzień?
Which season is the best for writing crime novels? Cheerful spring? Hot summer? Melancholic autumn? Or is it bloodcurdling winter?

A: Piszę bez względu na porę roku, ale łatwiej jest mi zostać w domu i pisać, gdy pogoda na zewnątrz jest zła, więc najwięcej piszę w czasie zimy.
I write in all seasons, but it’s easier to stay indoors and write when the weather is bad outside, so I get a lot of writing done over the winter.


Pytanie czwarte
Question number four
W jaki sposób?/How?

D: W jaki sposób napisać kryminał? Jakiego narzędzia użyć? Długopis? Ołówek? Komputer? Maszyna do pisania?
How do you write a crime novel? What kind of tool are you using? Pen? Pencil? Computer? Typewriter?

A: Zaczynam z ołówkiem i szkicownikiem, rozrysowując i dopracowując moje pomysły. W momencie kiedy skończę mój szkic, mam całą historię przedstawioną jako plan działania. Później siedzę i wypełniam ją szczegółami podczas pisania rozdziałów na moim komputerze.
I start with a pencil and a sketch pad outlining and fleshing out my ideas. By the time I’m done with my outline, I have the entire story laid out like a road map. After that, I sit and fill in the details as I write the chapters on my computer. 


Pytanie piąte
Question number five
Dlaczego?/Why?

D: O to pytanie, które warto sobie zadać. Po co w ogóle pisać kryminały? Czy to fascynujące zajęcie? Czy po prostu forma psychoterapii - lepiej zabijać fikcyjnie niż realnie?
This question definitely should be asked: why do you even write crime novels? Is it a thrilling job? Or is it just a form of psychotherapy – is it better to kill fictitiously or in reality? 


A: Piszę, ponieważ muszę. Mam wyobraźnię, która nigdy się nie kończy. Przez cały dzień, marzę i opisuję rzeczy, które mam w mojej głowie. Nigdy nie byłem świetnym uczniem, ponieważ gdy byłem młodszy spędzałem mnóstwo czasu gapiąc się przez okno i marząc. Bycie pisarzem pozwala mi zbierać te marzenia i koncentrować je w formie powieści.
I write because I must. I have an imagination that never stops. All day long, I’m daydreaming and describing things in my head. I was never a great student when I was younger because I spent my time staring out the window and daydreaming. Being a writer lets me take those daydreams and focus them in narrative form and turn them into novels.


Pytanie szóste
Question number six
Czym?/What to use?

D: Jakimi środkami dysponuje autor? Czy ma rzesze konsultantów? Czyta literaturę naukową, inne kryminały? A może siedzi godzinami w internecie, szukając rozwiązania na forach internetowych?
What is in the author’s disposal? Do you have your own consultants? Do you read scientific literature or the novels of other authors? Or maybe you’re surfing the Internet, looking for ideas on internet forums? 

A: Jako prawnik, mam dostęp do najnowszych informacji sądowych poprzez konferencje prawne. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza, gdy chcę by istniał autentyczny związek z popełnionym przestępstwem. Oprócz,tego co powiedziałem, bezcenny jest Internet. Teraz jest to takie proste, wystarczy kliknąć kilka przycisków, by otrzymać odpowiedź na prawie każde pytanie.
As an attorney, I have access to the most recent forensic information through legal conferences. That has been very helpful especially when one wants to be authentic in how a crime occurred. With that said, the Internet is invaluable. It is so easy now to click a few buttons and have answers to almost any question. 


Pytanie siódme
Question number seven
Kto?/Who?

D: Kto był w stanie popełnić kryminał idealny? Czy znany jest taki autor?
Who would be able to commit the perfect crime? Do you know the author of a perfect crime?

A: Perfekcyjne przestępstwo będzie prawdopodobnie przypadkowe. Ktoś musiałby nie mieć powodu, aby popełnić przestępstwo, tak aby nie nie zwrócić na siebie uwagi wymiaru sprawiedliwości. Poza tym sprawca musiałby znać i rozumieć techniki śledcze, aby wiedzieć, jak nie pozostawiać po sobie śladów, więc w mojej opinii byłby to oficer śledczy albo adwokat.
The perfect crime will likely be a random one. One would need to have no reason to commit the crime so that they do not put themselves on the radar of law enforcement. After that, the perpetrator would need to understand investigative techniques to know how not to leave clues, so it would be an investigator or an attorney in my opinion.

Previous
Next Post »

INFORMACJA

Na blogu korzystamy z zewnętrznego systemu komentarzy Disqus. Więcej na ten temat znajdziesz w §3 Polityki Prywatności Bloga.
0 Komentar

Dziękuję za podzielenie się swoją opinią.
Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć :)